Westbound Inn (2022)

Westbound Inn (2022)
  • ชื่ออังกฤษ: Westbound Inn
  • ปีที่ออกฉาย: 2022

ที่นี่ในทะเลทรายคือเหล่าฮีโร่ที่ปกป้องภูมิภาค “Westbound Inn” เพื่อหาเลี้ยงชีพและเปิดผับ ไป่ลู่ สาวน้อยของศัตรู ย้ายออกไปจากที่นี่พร้อมกล่องเงิน ด้วยประตูที่สวรรค์ประทานให้ ความรู้สึกเกลียดชังทั้งเก่าและใหม่จะถูกละเลยไปนานแล้ว
แต่เมื่อจุยหม่าได้ล่วงรู้ความลับของศัตรูในหีบ เขาก็ตัดสินใจละทิ้งความแค้นเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของประชาชน ตั้งความขัดแย้งด้านข้างและปกป้องกันและกันด้วยชีวิต สุดท้ายนี้ให้เข้าใจจินตนาการของคุณเกี่ยวกับการปกป้องประเทศ