Strawberry Shortcake’s Summer Vacation (2024) วันหยุดฤดูร้อนของสตรอเบอร์รี่ ชอร์ทเค้ก

Strawberry Shortcake's Summer Vacation (2024) วันหยุดฤดูร้อนของสตรอเบอร์รี่ ชอร์ทเค้ก

ดูหนังออนไลน์ Strawberry Shortcake’s Summer Vacation (2024) วันหยุดฤดูร้อนของสตรอเบอร์รี่ ชอร์ทเค้ก

  • ชื่ออังกฤษ: Strawberry Shortcake’s Summer Vacation
  • ชื่อไทย: วันหยุดฤดูร้อนของสตรอเบอร์รี่ ชอร์ทเค้ก
  • ปีที่ออกฉาย: 2024

สตรอเบอร์รี่ ชอร์ทเค้ก และผองเพื่อนจากเมืองใหญ่ “Strawberry Shortcake’s Summer Vacation” ใช้เวลาเดินทางของคุณเพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ เพื่อปกป้องฟาร์มของครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ต้องการกลืนกินที่ดิน