Spider in the Web (2019)

Spider in the Web (2019)

ชื่ออังกฤษ: Spider in the Web

ปีที่ออกฉาย: 2019

ตัวแทนอ่อนเยาว์ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจเพื่อรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากขึ้นซึ่งพฤติกรรมได้เข้ามามีอยู่สายลับที่ครบกำหนดเป็นหนึ่งในภารกิจสุดท้ายในการกู้ชีวิตและอาชีพของเขาเมื่อไม่นานมานี้นาฬิกาหมดลง “Spider in the Web” แต่เมื่อผู้หญิงที่งงปรากฏขึ้นและแนวความเชื่อกับเจ้านายของเขาเริ่มคลุมเครือ Adereth ตระหนักว่าผู้ค้นหาอาจจบลงด้วยการไล่ล่าในโลกแห่งกระจกเงาและการตีสองหน้า