Beyond the Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

Beyond the Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

ชื่ออังกฤษ: Beyond the Mask
ชื่อไทย: หน้ากากแห่งแค้น
ปีที่ออกฉาย: 2015

ช่วงของสงครามการปฏิวัติ นักฆ่าที่วางมือแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นการไถ่บาปที่เคยปลิดชีวิตคนมามากมาย จำใจต้องออกมาเพื่อร่วมเป็นผู้ที่จะต่อสู้ในเส้นทางประกาศอิสรภาพของประเทศ

ข้อมูลหนัง
5.0
IMDB:5.0/10 | 2,394 ratings

Awards: 1 nomination.

Country: USA

Title: Beyond the Mask

Rated: PG

Duration: 103 min